• Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v lisovně a strojních dílnách
 • Orientace v přípravě výroby na lisech, frézovacích strojích a výrobních linkách
 • Manipulace se strojem, instalace stroje, mazání stroje
 • Konstrukce stroje, bezpečnostní štítky
 • Příslušenství strojů ( olejnička, šroubovák, kabely)
 • Orientace ve strojích pro lisování a v ohýbačkách plechů
 • Orientace ve fyzikálních vlastnostech materiálů pro lisování , frézování, ohýbání
 • Klasifikace a popis technologií lisování plechů
 • Lisování na lisu / výstředníkové, vřeténkovité, ohýbačky trubek/
 • Obsluha frézovacích strojů, montážní a galvanické linky
 • Orientace v technologiích ohýbání trubek, otevřených a uzavřených profilů
 • Ošetřování a běžná údržba lisu, nástrojů, frézek
 • Závěrečné ověření znalostí