Technologické postupy v polygrafii

• Základní tiskařské materiály, analýza vhodných materiálů

• Typy tiskových desek

• Zpracování obrazu a textu; barevná reprodukce

• Tiskové techniky; postupy dokončujícího zpracování

• Výroba knihařských technologických postupů

• Výroba měkkých a tuhých vazeb

• Principy tisku a tiskové techniky

• Představení – fáze výroby

• Kalkulace tisku, výpočet spotřeby materiálu

• Práce na archových ofsetových strojích

• Kontrola kvality tisku

• Představení základní soustavy tiskových strojů

Závěrečné ověření znalostí