Absolvent se naučí:

 • zpracovávat jatečná zvířata, drůbež, ryby, a zvěřinu
 • těžit a ošetřovat maso a vedlejší jateční produkty
 • bourat a upravovat maso a vyrábět masné výrobky, dbát na výrobu bezpečných potravin
 • volit recepturu, technologický postup, vhodné stroje a zařízení pro daný masný výrobek
 • posuzovat jakost surovin a přídavných látek, polotovarů, masa a masných výrobků
 • skladovat suroviny, přídavné látky, maso a masné výrobky
 • zpracovávat živočišné tuky
 • obsluhovat stroje a zařízení v provozu masného průmyslu
 • balit, expedovat a prodávat maso a masné výrobky
 • zajišťovat hygienu a sanitaci potravinářského provozu
 • vést předepsanou provozní evidenci surovin, polotovarů a hotových výrobků
 • připravit jednoduchý daňový doklad