• Produkce a spotřeba masa v ČR
 • Jakost masa a parametry jakosti, metody hodnocení jakosti, odchylky
 • Legislativa – právní předpisy ČR a EU
 • Jatečnictví (včetně zpeněžování)
 • Bourání masa
 • Chlazení a zmrazování masa
 • Suroviny a operace v masné výrobě
 • Solení a vaznost masa
 • Rozdělení masných výrobků
 • Trvanlivé masné výrobky
 • Vady masných výrobků
 • Balení masa a masných výrobků, obaly
 • Zpracování živočišných tuků