• Celní předpisy EU a ČR, Celní kodex EU
  • Systémy třídění zboží a práce s celním sazebníkem, TARIC
  • Deklarace celní hodnoty
  • Celní preference a prokazování původu zboží
  • Jednotný správní doklad
  • Elektronická podání (e-Vývoz, e-Dovoz)
  • Daně při vývozu a dovozu