• Logistika a její řízení
  • Logistické IS a řízení logistických toků
  • Řízení zásob
  • Řízení výroby
  • Principy štíhlé výroby
  • Skladování
  • Manipulační a mechanizační prostředky
  • Základní technické komunikační prostředky
  • Základy vedení týmu a práce s podřízenými
  • Základy komunikace a řešení krizových situací
  • Jazyková připravenost v odborné terminologii