Oddělení nákupu

 • proces řízení nákupu
 • diferenciace nákupní strategie dle situace na trhu
 • diferenciace nákupní strategie podle nakupovaných položek
 • tvorba nákupní strategie řízení dodavatelských vztahů
 • analýza celkových nákladů pro zefektivnění nákupů
 • informace, které potřebuje nákup od ostatních útvarů
 • zásadní řízení zásob
 • klasifikace zásob
 • okamžitá a průměrná zásoba
 • náklady na zásoby
 • pojistná zásoba
 • SWOT analýza útvaru

Oddělení obchodu

 • dodavatelské řetězce, logistické procesy logistické náklady
 • materiálový a informační tok v podniku
 • náklady na logistický řetězec
 • průběžná doba dodavatelského řetězce
 • propojení a spolupráce jednotlivých oddělení firmy na logistických procesech
 • SWOT analýza logistických procesů ve firmě
 • predikce poptávky
 • přenos informací do ostatních útvarů firmy
 • informační logistika vztahů se zákazníkySpokojenost zákazníka – principy zákaznické orientace
 • nákupní logistika a řízení zásob – základní principyvýrobní logistika – základní principy
 • expediční logistika – základní principy