• Základy práva EU k problematice, globální rozsah INCOTERMS a regionální rozdíly
  • Dodací podmínky INCOTERMS obecně – o čem to je a o čem to není
  • Druhy a kategorizace dodacích doložek
  • Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2000 a jejich využití v obchodních operacích
  • Souvislosti mezi INCOTERMS a druhem dopravy
  • Zlatá pravidla používání INCOTERMS
  • INCOTERMS při vnitro unijním obchodě se zbožím, včetně dopadů na vykazování INTRASTATU
  • INCOTERMS při dovozu a vývozu zboží, včetně dopadů na celní řízení
  • INCOTERMS – vliv dodacích doložek na DPH při zahraničním obchodě
  • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití