Nákup, právo a legislativa

 • ustanovení občanského zákoníku
 • pravidla pro smlouvy o nákupu
 • řešení reklamací
 • nákup zboží – Incoterms

 

Úvod do celnictví

 • celnictví jako nedílná součást logistiky
 • standardní celní řízení x zjednodušené celní řízení
  • celní režimy
  • typy zjednodušených postupů
  • doklady nezbytné pro celní řízení
 • dodací podmínky incoterms
 • základní význam dodacích podmínek incoterms
 • nejčastější omyly související s dodacími podmínkami
 • podrobné vysvětlení jednotlivých dodacích podmínek v jednotlivých skupinách
 • pojištění zboží – zvláštní práva čerpání
 • vliv dodacích podmínek na celní řízení
 • při dovozu vliv na celní hodnotu

 

Výkaz INTRASTAT

 • právní základ, nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 • kódy transakcí, kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • uvádění dalších údajů do výkazů
 • neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
 • provádění oprav údajů ve výkazech, způsoby podání výkazu
 • kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány

 

Vyjednávání v nákupní činnosti

 • jednání s dodavateli, s úřady
 • principy telefonické komunikace
 • vyjednávání o ceně, kvalitě, termínu dodání
 • řešení stížností a reklamací
 • Ověření znalostí