• logistické koncepce a cíle průmyslového podniku
  • ligistické výkony a náklady, jejich měření
  • uplatnění logistických principů v organizaci