• analýza nákupního trhu, informační zdroje
  • výběrové řízení jako klíčová činnost
  • elektronické aukce a poptávky
  • faktory ovlivňující cenu
  • úspory v nákupu