Rozsah 8h/ 1 den

Obsah

 • Podstatné náležitosti kupní smlouvy
 • Odlišnosti mezi kupními smlouvami
 • Práva a povinnosti smluvních stran včetně práv plynoucích z odpovědnosti za vady
 • Problematické a kolizní momenty při uzavírání a plnění obou smluv
 • Ochrana slabší smluvní strany
 • Kupní smlouva, smlouva o dílo, eshop, rámcová smlouva
 • Všeobecné obchodní podmínky, dodatky ke smlouvám
 • Uzavírání smluv (nabídka a přijetí, konsens, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky)
 • Zajištění závazků, ručení, rozhodčí doložky, smluvní pokuta
 • Rozdílné řešení náhrady škody, smlouva o obchodním zastoupení
 • Promlčení smlouvy

 

Reklamace a odpovědnost za vady, řešení náhrady škody (dle nového občanského zákoníku)

 • Postup přijetí stížností, řízení reklamačního procesu, právní úprava platná při vyřizování reklamací
 • Práva prodejce, práva spotřebitele
 • Přijetí reklamace, náležitosti reklamačního procesu
 • Vady zjevné a skryté, oprava a výměna zboží
 • Zrušení smlouvy, lhůty k vyřízení reklamace
 • Rozdíly reklamačního procesu velkoobchodu a maloobchodu
 • Uplatňování reklamací vůči výrobcům a dodavatelům
 • Reklamační řád, postup při reklamaci, odstoupení v eshopu
 • Dopravné, náklady účelně spojené s reklamací
 • Vzniklé škody z důvodu reklamace, odpovědnost za vady
 • Nároky z odpovědnosti a veškeré otázky s tím související
 • Ochrana spotřebitele, rozhodčí doložky
 • Pravomoci České obchodní inspekce