Rozsah 8h/ 1 den

Obsah

  • Obchodně právní vztahy, spotřebitel, dodavatel
  • Obecný výklad o uzavírání smluv
  • Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvyObchodní podmínky, řešení reklamací
  • Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci
  • Závěrečná ustanovení smluv
  • Změny a dodatky smluv
  • Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, jejich právní důsledky
  • Úroky z prodlení a další důsledky prodlení
  • Smluvní pokuty a jiné formy zajištění a utvrzení dluhuSoudní spory v obchodních vztazích, rozhodčí řízení
  • Závěrečná diskuse