Rozsah 16h/ 2 dny

Obsah:

 • právní požadavky Evropské unie
 • právní požadavky České republiky
 • obecná bezpečnost výrobků, regulovaná a neregulovaná oblast
 • prohlášení o shodě a jiná dokumentace
 • chyby při posouzení shody
 • zkoušky textilních materiálů
 • požadavky na textilní výrobu dle způsobu použití
 • postupy posouzení shody s technickými předpisy
 • povinnosti výrobce při uvádění výrobku na trh
 • specifické postupy pro textilní stanovené výrobky
 • supervize příkladů z praxe
 • shrnutí
 • závěrečné ověření znalostí