Rozsah 80h/ 10 dnů

Obsah

 • Vykládka a nakládka zboží
 • Práce s technologiemi
 • Předpoklady pro výkon práce ve skladu
 • Způsoby optimalizace a zefektivňování skladových procesů
 • Způsoby inventarizace
 • Obsluha VZV
 • Dohled na kvalitu
 • Práce s čárovými kódy

 

Dokumentace pro práci skladníka

 • práce s doklady spojenými s pohybem zboží na provozovně
 • evidence a vyřizování reklamací vůči dodavatelům
 • přejímka zboží
 • základní evidence ve skladu
 • evidence o pohybu zásob ve sladu
 • příprava podkladů pro objednávku zboží
 • práce s informačním systémem

 

Úvod do legislativy

 • základní znalost kontrolních orgánů
 • odpovědnost za vady a poškození
 • kontrola a opatření kritických bodů (např. HACCP = hygienická pravidla)

 

Ověření znalostí