• spolupráce s ostatními odděleními
  • profesní komunikace a jednání
  • jednání o ceně, termínech
  • řešení reklamací, problémoví zákazníci
  • management nákupního požadavku
  • nákupní strategie a optimalizace nákupu
  • výběr a hodnocení dodavatelů