Typologie osobnosti, dovednosti pro řízení a prosazování změn ve výrobě

Techniky umění přesvědčit (prezentace, prodej myšlenek, naslouchání, typologie osobnosti, asertivní jednání)

 

Moderní inovativní techniky I.

 • Štíhlá výroba
 • KAIZEN
 • Cyklus PDCA/SDCA
 • TQM
 • TPM
 • JIDOKU
 • KAMBAN

 

Moderní inovativní techniky II.

 • MUDA
 • JIT
 • 5S
 • Kritický řetěz (Goldratt)
 • Balance scorecard
 • Reengeneering