• Základní principy Lean a Six Sigma
  • Mapování procesů, sběr dat a informací z procesů, ověřovat jejich důvěryhodnosti
  • Základní znalosti statistiky pro práci a rozhodování na základě dat
  • Některé zlepšovací techniky (FMEA, plánovaný experiment, 5S, vizuální řízení, SMED, systémy tahu…)
  • Standardizace a dokumentace, kontrolní plány, SPC
  • Závěrečné ověření znalostí