• Zjištění současného stavu pracoviště
 • 5S – Systém dobrého hospodaření a základ vizuálního zařízení
 • Prvky a úrovně vizuálního zařízení – zaměření se na ztráty a plýtvání
 • Typické aktivity jednotlivých „S“
  • vytřiď potřebné od nepotřebného
  • utvoř si nový systém údržby
  • utvoř si standardy v údržbě
  • vytvoření zlepšovacích návrhů na standardy údržby
 • Nástroje vytváření štíhlého pracoviště
 • Odstraňování ztrát a plýtvání
 • Poka Yoke (nástroje pro zamezení dělání opakovaných chyb)
 • Layout pracoviště