• Vysvětlení principů totálně produktivní údržby (TPM)
 • Cíle TPN a využití v praxi
 • Praktická ukázka zavádění TPM v českých podmínkách
 • Standardizace výrobních operací
 • Standardy pro údržbu zařízení
 • Efektivní využití zařízení (OEE, CEZ)
  • celková efektivita zařízení
 • Úzké místo
  • definování úzkého místa (stroj, pracoviště, pracovník, který zvyšuje náklady)
  • návrhy řešení spojené s úzkým místem
 • U buňka
  • zvýšení produktivity u linkové výroby