• Životní cyklus stavby
 • Náklady ve stavebnictví.
 • Prováděcí vyhlášky
 • Ekonomická přípravy stavby
 • Tvorba cenových nabídek
 • Oceňování slepých rozpočtů
 • Fakturace stavebních prací
 • Novinky pro rozpočtování staveb
 • Rozpočty pro plánované opravy
 • Práce s ceníky
 • Zjednodušená pravidla sestavení rozpočtu.
 • Vady na stavbě
 • Sestavení rozpočtu s využitím IT.
 • Závěrečná zkouška.