Naplňování zakázek ve stavebnictví

 • Specifika ve stavebnictví

Úvod do technologie staveb, stavební procesy

Příprava stavby

 • Zpracování dokumentace
 • Technická příprava stavby
 • Ekonomická příprava stavby
 • Inženýrská činnost v průběhu přípravy

Základní seznámení s tvorbou rozpočtu

 • Tvorba cenových nabídek
 • Oceňování slepých rozpočtů
 • Sestavování položkového rozpočtu
 • Ekonomika staveb

Realizace staveb

 • Technický dozor stavebníka
 • Kontrola a koordinace stavebních prací
 • Stavební deník a jeho vedení
 • Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Závěr stavby a předávací proces

 • Organizace předání a převzetí stavby
 • Doklady nezbytné k předání a převzetí stavby

 

Zabezpečení jakosti ve stavebnictví

 • Legislativa zabývající se kvalitou staveb
 • Organizační opatření firmy k zajištění kvality staveb
 • Plán kvality stavby, kontrolní a zkušební plán
 • Náklady a kvalita staveb
 • Řešení odpadů a vliv na životní prostředí