• Legislativa – občanský a obchodní zákoník, stavební zákon a prováděcí vyhlášky – ustanovení odpovědnosti za vady, náležitosti a podrobnost projektu, kontrola postupu stavebních prací,
 • Způsob ověření příčiny uplatněné vady v záruční době a uznání či odmítnutí vady.
 • Příčiny vzniku vad (předprojektové, projektové přípravy stavby, předvýrobní):
  • vadný návrh materiálu, konstrukce, technologického systému, nedostatečné ověření provozních vlivů, neprovedené potřebné průzkumy a zkoušky
  • vada projektu, vada materiálu,
  • vada provedení – nedodržení technologických předpisů, doporučení ČSN, neprovedení požadovaných zkoušek, nedodržení projektovaných technických parametrů,
  • vadné užívání či údržba stavebního díla, demolice staveb.
 • Uvedení příkladů k jednotlivým bodům ze znalecké praxe a výkonu technického dozoru:
  • ohodnocení vady a vznik škody, výše škody a zhodnocení,
  • minimalizace (zamezení) vzniku reklamací.
 • Shrnutí nutných činností v průběhu projekční činnosti a výstavby k eliminaci vzniku vad v záruční době z důvodů vad projektu a provedení.