• Voda, její užití a ochrana – odborná část
  • Základní pojmy, ochrana jakosti vod
  • Hydrologie a čistota vod
  • Kanalizační minimum
  • Čištění odpadních vod
  • Úprava pitné vody
  • Právní normy – legislativní část
  • Právní předpisy ve vodním hospodářství
  • Cenotvorba v oboru vodovody a kanalizace
  • Právní předpisy související s vodohospodářstvím
  • Závěrečné ověření znalostí