Voda, její užití a ochrana

1.1 Základní pojmy, ochrana jakosti vod

1.2 Hydrologie a čistota vod

1.3 Čištění odpadních vod

1.4 Úprava pitné vody

2. Právní předpisy

2.1 Právní předpisy ve vodním hospodářství

2.2 Související právní předpisy, vazby

3. Exkurze na ČOV a úpravu pitné vody

4. Závěrečná zkouška