• Základní principy nového zákona
  • Systematika zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Druhy zadávacích řízení
  • Podlimitní a nadlimitní režim
  • Lhůty ve veřejných zakázkách
  • Nové pojmy ve veřejných zakázkách (např. poddodavatel, tržní konzultace, účastník, vysvětlení zadávací dokumentace…)
  • Kvalifikace dodavatelů
  • Průběh zadávacího řízení, mimořádně nízká nabídková cena, uzavření smlouvy
  • Změny smluv
  • obrana proti nesprávnému postupu zadavatele
  • Dotazy, diskuze