• Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 • Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
 • Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
 • Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
 • Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
 • Provádění a opravy vícevrstvých omítek
 • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní
 • Provádění svislých konstrukcí z betonu