Bezpečnost technických zařízení – konstrukce, rizika, posouzení shody při uvádění na trh

 

 • Specifika uvádění strojů na trh
 • Proces hodnocení rizik, seznam legislativy
 • Základní legislativa
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
 • Rizika strojů při uvádění na trh, při jejich výrobě, provozu, likvidaci
 • Postup posouzení možných rizik
 • Návrh bezpečnostních opatření
 • Jak a kde nechat vyhotovit posouzení shody výrobku
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., (nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení, nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh )
 • Technická norma typu A ČSN EN ISO 12100 spolu s normami typu B a C

 

Norma se zabývá:

 • Mechanická nebezpečí
 • Elektrická nebezpečí
 • Tepelná nebezpečí
 • Nebezpečí hluku
 • Nebezpečí vibrací
 • Nebezpečí záření
 • Nebezpečí materiálu/látek
 • Ergonomická nebezpečí
 • Nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán
 • Kombinace nebezpečí