Technické výkresy, základní informace
Rohové razítko, kusovník, doplňkové razítko
Měřítko výkresu
Základní pohledy na výkresech
Pomocné výhledy, řezy, průřezy, detaily
Typy čar na výkresech
Popisy na výkresech: Poznámky, Řezy, Svary
Kótování: Délky, Úhly, Závit, Ozubení, Ostatní rozměry
Mezní úchylky
Mezní úchylky netolerovatelných rozměrů
Tolerance tvarů a polohy
Kruhovitost, souosost, soustřednost, plochy, rádiusy
Zjednodušené zobrazování na výkresech – závit, ozubení, drážkování, další…
Předepisování drsnosti
Diskuse ke konkrétním příkladům