Příprava a plánování výrobních kapacit

normativní základna řízení výroby – normování práce
• význam normativní základny pro řízení výroby
• význam normativní základny pro tvorbu kalkulací
• struktura normativní základny
• přehled základních přístupů k normování
• normování práce
• druhy pracovních činností a přístupy k jejich normování
• typická struktura pracovních časů
• výklad nejpoužívanějších metod normování práce
• normy spotřeby práce ve vztahu k výrobní kapacitě
• výklad typických metod normování výrobních kapacit
• aplikace metod norem spotřeby práce na konkrétních příkladech

Zkracování průběžné doby výroby

Normování – normy spotřeby práce a jejich význam pro řízení
Úzká místa ve výrobě a jak s nimi pracovat
Technická příprava výroby
Nejdůležitější otázky při řízení výroby – proč výroba nestíhá
Případové studie