1) Řezné materiály – HSS , HSSCo , PM , TK , Cermet , Dia , Keramika

2) Výroba slinutého karbidu

3) Rozdělení tříd slinutého karbidu – tvrdost – houževnatost

4) ISO značení nástrojů a VBD – identifikace

4) Rozdělení obráběných materiálů dle ISO 513

5) Legující prvky a jejich vliv při obrábění

6) Pevnost – tvrdost – obrobitelnost na obrobcích

7) Drsnost povrchu – jak ji můžeme ovlivnit

8) Řezná rychlost

9) Povlakování nástrojů

10) Řezné prostředí – teplota

11) Opotřebení – životnost

12) Upínání nástrojů

13) Upínání obrobků

14) HSC , HFC , HPC obrábění – význam

14) Strategie obrábění – hrubování – dokončování

15) Rovinné frézování

16) Tvarové frézování

17) Frézování bočním úběrem

18) Vrtání – HSS – TK – plátkové nástroje

19) Srážení , zahlubování , odjehlování , T- Drážky

20) Vyvrtávání , vystružování otvorů

21) Řezání , tváření, frézování závitů

Ostatní požadavky lze doplnit