• principy štíhlé výroby, význam a důležitost v současném řízení výroby, příklady úspěšných firem
 • 7+1 druhů plýtvání
 • vyhledávání plýtvání v procesech, týmový přístup k odhalování a eliminování plýtvání
 • metoda 5S
 • štíhlé pracoviště, layout, principy uspořádání pracoviště, prostředky pro podporu efektivní práce
 • metoda Value Stream Mapping (mapování hodnotového toku)
 • řízení výroby tahem – systém KANBAN
 • metoda SMED (rychlá výměna nástrojů a seřízení po přetypování)
 • význam týmové práce v současných výrobních systémech
 • totálně produktivní údržba
 • neustálé zlepšování standardů – filosofie KAIZEN
 • vizualizace – řízení prostřednictvím vizuálních nástrojů
 • předpoklady, výhody a složitosti při zavádění principů štíhlé výroby