• specifika výroby
 • zásady údržby strojového parku
 • práce s technickou dokumentací a manuály
 • profil pracovníka údržby
 • způsoby komunikace a předávání si informací mezi středisky ve výrobě o revizích a opravách či stavu strojů techniky organizace údržbářské práce
 • typy strojů s ohledem na výrobní náplň provozovny
 • diagnostika poruch strojů a výrobních linek
 • druhy revizí a frekvence oprav jednotlivých technologií
 • tvorba plánu a údržby za pomocí tabulkového procesoru a další výpočetní techniky
 • typy výrobních linek a jejich konstrukcí
 • dodržování bezpečnosti při manipulaci se stroji a zařízením
 • používání pomůcek k dosažení žádoucí polohy
 • závěrečné ověření znalostí