• základy rovinného frézování
 • korekce nástroje, R0, RL, RR
 • pohyb nástroje po přímce
 • pohybové funkce, příkazy L, RND, CHF
 • vytvoření NC programů
 • funkce najetí do obrysu, odjetí z obrysu, APPR, DEP
 • vytvoření NC programu
 • pohyb nástroje po kružnici
 • pohybové funkce, příkazy CC, C, CR, CT
 • vytvoření NC programů na jednotlivé funkce
 • polární souřadný systém, frézování šestihranu
 • základní frézovací cykly, kapsy
 • vytvoření NC programů
 • frézování složitých obrysů
 • volné konturové frézování, základy FK
 • popis jednotlivých funkcí volného konturového frézování
 • vytvoření NC programů
 • funkce FC, FCT
 • funkce FL, FLT
 • vytvoření NC programů
 • frézovací cykly
 • SL cykly, základy použití
 • vytvoření NC programů
 • polární souřadný systém v FK, F POL
 • frézování s použitím polárního souřadného systému
 • polární souřadný systém v SL cyklech
 • vytvoření NC programů
 • dotazy, diskuse