Servis a údržba Welbee strojů a robotů

 • Popis typů a konfigurací strojů
 • Ovládací prvky
 • Konstrukce Welbee strojů
 • Schéma zapojení
 • Předpis prováděné údržby
 • Praktické provedení údržby Welbee
 • Praktické měření a simulace poruch
 • Konstrukce manipulátorů
 • Přepis prováděné údržby
 • Praktické provedení údržby

Systémové nastavení – mechanika a roboti

 • Konfigurace robotických systémů
 • Struktura řídící jednotky
 • Menu nastavení systému – přehled
 • Úvodní konfigurace a formátování systému
 • Mechanismy a unity
 • Nastavení aplikace
 • Parametry motorů a enkodérů
 • Konfigurace vstupů a výstupů
 • Průmyslové sběrnice FIELDBUS
 • Interní PLC systém
 • Záloha a struktura souborů v paměti
 • Obnovení systému
 • Diskuse, dotazy

PLC OMRON pro mírně pokročilé

 • přehled požadavků a kvalifikací pracovníků pro práci v elektrotechnice
 • přehled norem a nařízení vlády
 • legislativní požadavky na výrobky
 • přehled ČSN třídy 332000
 • revize, zkoušky a související předpisy
 • seznámení s platformou OMRON SYSMAC / CXOne
 • tvorba programu, přehled instrukcí
 • on-line editace a kontrola programu
 • vytvoření a odladění vzorového programu PLC
 • připojení periferních modulů a sběrnic