Činitelé výroby a jejich význam

Výroba, její význam, činitelé výroby
Cíle a hodnocení výroby, ekonomický pohled na výrobu
Zajištění výroby lidmi, materiálem, stroji
Zajištění výroby dalšími činiteli – energie, nářadí, údržba atd.
Vazba výroby a ostatních útvarů

 

Plánování výroby

Systém tahu a tlaku ve výrobě
Výrobní, dopravní a manipulační dávka
Prostorové uspořádání výroby
Velikost dávky a její vliv na rozpracovanost
Rozpracovaná výroba a mezioperační zásoba
Zásobování výroby systémem Milk run.

 

Informační zajištění výrobního procesu

Výrobní doklady a evidence ve výrobě
Systémy PPS, CIM, ERP
Elektronická výměna dat (EDI)
Optická identifikace (kódy EAN, QR)
Radiofrekvenční technologie (RFID)

 

Zkracování průběžné doby výroby

Normování – normy spotřeby práce a jejich význam pro řízení
Úzká místa ve výrobě a jak s nimi pracovat
Příprava výroby
Nejdůležitější otázky při řízení výroby – proč výroba nestíhá
Případové studie