Základy soustružení – strojírenský základ

 • soustružení čelních a vnějších válcových ploch
 • soustružení osazených vnějších ploch
 • zapichování a upichování , čtení ve výkresových dokumentacích
 • práce na strojích dle typu materiálu navrtávání, vrtání, vyhrubování a vystružování
 • soustružení vnitřních válcových ploch s osazením
 • řezání závitů
 • výroba součásti na soustruhu podle výkresu
 • základy frézování – frézování rovinných ploch
 • frézování spojených ploch
 • frézování drážek
 • frézování tvarových ploch
 • řezání okružní pilou
 • výroba součásti frézováním podle výkresu