Základy soustružení – strojírenský základ

 • soustružení čelních a vnějších válcových ploch
 • soustružení osazených vnějších ploch
 • zapichování a upichování , čtení ve výkresových dokumentacích
 • práce na strojích dle typu materiálu navrtávání, vrtání, vyhrubování a vystružování
 • soustružení vnitřních válcových ploch s osazením
 • řezání závitů
 • výroba součásti na soustruhu podle výkresu
 • základy frézování – frézování rovinných ploch
 • frézování spojených ploch
 • frézování drážek
 • frézování tvarových ploch
 • řezání okružní pilou
 • výroba součásti frézováním podle výkresu

 

Soustružník

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech, tech. dokumentaci pro provádění obráběcích operací
 • Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček
 • Obsluha soustruhů a vyvrtávaček
 • Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček
 • Určování výchozích technologických základen