• Lisování výlisků.
 • Obsluha pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků
 • Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků a svařenců.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení.
 • Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Výroba strojních součástí, nářadí a nástrojů strojním volným kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
 • Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.
 • Závěrečné ověření znalostí