Technologie zpracování plastů

 • Konstrukce dílů a forem
 • Technologie zpracování plastů
 • Metrologie v praxi I
 • Materiály pro výrobu
 • Technologie plastů, stroje a nástroje, povrchová úprava
 • Kvalita, metrologie, ekonomika, vady plastových dílů

 

Princip vstřikování plastů, popis technologie

 

Vstřikovací stroje

 • součásti vstřikovacích strojů a jejich funkce
 • druhy vstřikovacích strojů
 • periferie vstřikovacích strojů

Vstřikovací proces a jeho fáze

 • dávkování a plastifikace , Druhy šneků, jejich výroba a možnosti úprav povrchu
 • vstřik, plnění tvarové dutiny , Průběh tlaku v dutině formy, Tok taveniny v dutině formy, Kritická místa při plnění tvarové dutiny, využití simulačních programů
 • dotlak (Funkce dotlaku a jeho průběh, Nastavení přepnutí na dotlak, doba dotlaku, Vliv dotlaku na výlisek)
 • chlazení, závislost struktury na chlazení
 • vyhození výlisku, odformování

Fyzikálně mechanické zákonitosti tváření plastů

 • Základní pojmy a třídění plastů –
 • Zpracovatelské vlastnosti plastů a jejich tváření

Vliv nastavení parametrů na výlisek

 • Teplota taveniny, vstřikovací rychlost
 • Dotlak a zpětný tlak
 • Teplota nástroje

Druhy vad

 • Definice vady
 • Vady zjevné a skryté
 • Příčiny vzniku vad
 • Konstrukce formy
 • Konstrukce vstřikovaného dílu
 • Vstřikovací stroj
 • Technologické parametry

Podrobná analýza 20 nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru (popis, vznik, příčina, důsledek vady)

 • Studené spoje
 • Volný proud taveniny
 • Dieselefekt
 • Propadliny a vnitřní dutiny
 • Tokové stopy po přepálení
 • Stopy po vlhkosti a vzduchu
 • Stopy skleněných vláken
 • Matná místa kolem vtoku
 • Změna barvy, Nedostatek lesku
 • Efekt gramofonové desky
 • Studené vměstky
 • Bubliny, Černé tečky
 • Nedolitek, Přetok
 • Odlupování povrchu
 • Porušení při vyhazování
 • Bílý lom, napěťové trhliny
 • Příliš velké a malé rozměry

 

Obsluha plastikářských zařízení

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení
 • Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu
 • technologických procesů v plastikářské výrobě
 • Obsluha technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů
 • Technická kontrola a kontrola jakosti v plastikářské výrobě
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě