Orientace v normách a v techn. podkladech pro provádění obráběcích operací

 • Orientace v normách
 • Čtení výkresů, technologické postupy
 • Vyhotovení náčrtu, vyplnění popisového pole
 • Uvedení údajů pro zajištění kvality
 • Práce se strojírenským materiálem

 

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním.

 • Určování měřících metod podle výkresu
 • Kontrola rozměrů při použití měřidel

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

 • Určení technologického postupu
 • Nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla
 • Zhotovení výrobku a jeho kontrola

Výroba součástí na obráběcích strojích (frézky, brusky, vrtačky)

 • Technologický postup, upínání obrobků, nastavení automatického režimu
 • Nastavení řezných podmínek, vyhotovení součásti