• Konstrukční materiály
  • Způsoby a technologie obrábění
  • Obráběcí stroje a nástroje obrábění
  • Spojování materiálů
  • Metody měření ve strojírenství, měřidla a měřící přístroje a zařízení