• Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Výroba součástí na obráběcích strojích
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek a přístrojů
 • Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
 • Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení
 • Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích strojích
 • Svařování kovů
 • Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí
 • Praktická výuka